Vakenmanifestet

Här växer vakenmanifestet fram. Vi arbetar med att hitta de viktigaste frågorna för Sveriges rörelse för Sann Frihet.

Vakenmanifestet är ett decentraliserat och oberoende projekt där det inte finns ledare. Istället använder vi folkråd där alla har möjlighet att bidra.

Vi ses snart.