Manifestera för Frihet

Det handlar om din framtid!

Första manifestationen blev en succé! Lördagen de 12:e februari kör vi igen. Vi skickar ut flygblad och hjälper med pr och förberedelser. Hjälp till och sätt din ort på kartan! 

Ja till Frihet!

Vi firar det nya året med att skapa manifestationer över hela Sverige. Nu köper vi in 100 000 flygblad och 1 000 skyltar. Var med i Sveriges största kampanj för frihet. Ge ditt stöd för en fri värld utan vaccinpass! Swish: 123 668 29 00 Meddelande: Frihet + [Din Stad]. Kan du vara värd och ta emot flygblad så hör av dig.

Den 8 januari samlades vi över hela Sverige för att värna om vår frihet! Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping , Jönköping och Örebro genomförde sina manifestationer. Nästa manifestation den 12:e februari. Anmäl dig som värd för din ort och hjälp till att skapa en trygg framtid!

Stöd vår kampanj!

Göteborg 6053 kr, Stockholm 2580 kr, Rättvik 2000 kr, Tumba 2000 kr, Bromma 1000 kr, Falsterbo 1000 kr, Lidingö 1000 kr, Linköping 700 kr, Essunga 500 kr, Malmö 500 kr, Skellefteå 500 kr, Skövde 500 kr, Eskilstuna 369 kr, Helsingborg 302 kr, Örebro 300 kr, Hässleholm 200 kr, Kungsbacka 200 kr, Offerdal 200 kr, Trelleborg 200 kr, Borlänge 150 kr, Kristianstad 150 kr, Borås 100 kr, Höllviken 100 kr, Nynäshamn 100 kr, Strängnäs 100 kr, Kungälv 50 kr, Jönköping 30 kr (Uppdaterad 220103)

Ge ditt stöd till Sveriges största kampanj för frihet! Vi kommer att fortsätta att manifestera tills våra friheter och rättigheter är säkrade! Om du vill vara med och hjälpa till på plats så kan du höra av dig till oss på info@vakenmanifestet.se eller använda kontaktforumäret. Dela gärna flygbladen i era grupper.

Manifestationer för vår framtid

Vad är vår plan?

Vi strävar med dena kampanj belysa att många inte anser att de inskränkningar som sker är i linje med våra demokratiska ideal. Vi kommer att skapa regelbundna sammankomster där vi huvudsakligen distrubuerar flygblad till de som vill dela ut dem själva. Vi kommer förutom vårt eget flygblad även distrubuera andra flygblad för grupper som vi anser stå för de värderingar som vakenmanifestet representerar.

Vi träffas den 8:e kl 16.00 och uppmuntrar folk att ta med egna plakat och flygblad som går i enlighet med vakenmanifestet. När alla har fått sina flygblad och ni känner er redo så delar ni upp er i mindre grupper och delar ut flygblad till personer i omgivningen och går runt på staden.

Den information som vi delar handlar om brist på underlag för nedstängningar i samhället, vaccinpass och risker med vaccin. Det skall vara i positiv andra och helt fredligt. Andra budskap som inte är direkt kopplade till vakenmanifestet undanbedes. Det kan t.ex vara spekulativa eller marginaliserade teorier, information om 5g, drogliberalism samt politisk eller religös information. Detta för att skapa tydlighet i vårt budskap. Se vakenmanifestet och vår uppförandekod för mer information.

Vill du hjälpa till?

För att stå som värd på din ort så kan du höra av er till oss och då skickar vi ut 2000 flygblad eller mer till dig. Du tar sedan med dessa till nästa manifestation och ser till att alla kan ta med några hundra hem. Du kan även bidra ekonomiskt samt dela information om manifestationen på sociala medier.

Tillstånd & tillvägagångsätt

Vår tanke är att i första hand distrubuera flygblad. Vid samma tillfälle så kan vi även passa på att synas och dela ut flygblad på plats. Detta skall endast ske så länge det inte stör ordningen eller orsakar problem med trafiken. För denna typ av sammankomst krävs inga tillstånd.

”En allmän sammankomst som avses i 1 § första stycket 4 eller en cirkusföreställning får hållas utan tillstånd, om den med hänsyn till det väntade deltagarantalet, den utvalda platsen och tiden för sammankomsten samt de anordningar som avses förekomma kan antas äga rum utan fara för ordning och säkerhet eller för trafiken. Lag (2010:515).”

Om det kommer så mycket människor så att det kan anses störa ordningen så uppmanas sammankomsten att upplösas och alla kan i lugn och ro ta sina flygblad och på eget bevåg dela ut flygblad på staden. Till nästa manifestation kan den som är värd söka tillstånd för att genomföra en större manifestation.

Kampanjen går helt i linje med svensk lagstiftning och det finns ingen risk för familjer med barn att delta. För hela kampanjen står vårt juridiska ombud Emil S. L. som arrangör och frågor och problem som uppstår kan skickas till oss. 

vakenträff

Gå med i vårt nätverk, träffa nya vakna vänner och få hjälp att starta en egen oberoende cirkel.

Delta i att skapa fraktala samarbeten mellan olika cirklar och utveckla en gemensam plan.

Träffa andra vakna i vår telegramkanal på t.me/sannfrihet/

Skriv under vakenmanifestet och gå med i nätverket.