Manifestera för Frihet

Det handlar om din framtid!

Vi har vid tre tillfällen genomfört manifestationer på många olika platser i Sverige och skickat ut flygblad till ännu fler. Stockholm, Göteborg, Malmö, Borlänge, Uppsala, Örebro, Linköping, Jönköping, Kalmar och Eskilstuna har varit med. Vi kommer att fortsätta skicka ut flygblad till alla som vill ta emot dem och genomföra sina egna manifestationer!

Ja till Frihet!

Vi har vid fler tillfällen genomfört manifestationer på olika orter i Sverige. Vi fokuserar på att hitta nya städer och uppmuntra lokala aktiva att komma ut och inta stadens torg.

Den 8:e januari och den 12:e januari genomförde vi manifestationer på flera platser i Sverige. Vi hjälpte till med flygblad, banderoller, skyltar och mycket mer. Senaste manifestation var den 19:e mars med stora frihetsmarscher i Stockholm, Göteborg och Malmö där vi hjälpte lokala arrangörer att lyfta fram kampanjen ”Rör inte grundlagen”.

Stöd vår kampanj!

Var med i Sveriges största kampanj för frihet. Ge ditt stöd för en fri värld utan vaccinpass! Swish: 123 668 29 00 Meddelande: Frihet.

Ge ditt stöd till Sveriges största kampanj för frihet! Vi kommer att fortsätta att skapa nya manifestationer tills våra friheter och rättigheter är säkrade! Om du vill vara med och hjälpa till på plats så kan du höra av dig till oss på info@vakenmanifestet.se eller använda kontaktforumäret. Dela gärna flygbladen i era grupper.

Manifestationer för vår framtid

Vad är vår plan?

Vi strävar med dena kampanj belysa att många inte anser att de inskränkningar som sker är i linje med våra demokratiska ideal. Vi har skapar flera sammankomster där vi huvudsakligen distrubuerar flygblad till de som vill dela ut dem själva. Vi kommer förutom vårt eget flygblad även distrubuera andra flygblad för grupper som vi anser stå för de värderingar som vakenmanifestet representerar.

Vi kommer nu att byta fokus och nästa kampanj kommer att rikta in sig på att vara en folkfest. Vi kommer att starta redan i maj i Stockholm och sedan fortsätter vi runt i Sverige!

Den information som vi delar handlar om brist på underlag för nedstängningar i samhället, vaccinpass och risker med vaccin. Det skall vara i positiv andra och helt fredligt. Andra budskap som inte är direkt kopplade till vakenmanifestet undanbedes. Det kan t.ex vara spekulativa eller marginaliserade teorier, information om 5g, drogliberalism samt politisk eller religös information. Detta för att skapa tydlighet i vårt budskap. Se vakenmanifestet och vår uppförandekod för mer information.

Vill du hjälpa till?

För att stå som värd på din ort så kan du höra av er till oss och då skickar vi ut 2000 flygblad eller mer till dig. Du tar sedan med dessa till nästa manifestation och ser till att alla kan ta med några hundra hem. Du kan även bidra ekonomiskt samt dela information om manifestationen på sociala medier.

Tillstånd & tillvägagångsätt

Vår tanke är att i första hand distrubuera flygblad. Vid samma tillfälle så kan vi även passa på att synas och dela ut flygblad på plats. Detta skall endast ske så länge det inte stör ordningen eller orsakar problem med trafiken. För denna typ av sammankomst krävs inga tillstånd.

”En allmän sammankomst som avses i 1 § första stycket 4 eller en cirkusföreställning får hållas utan tillstånd, om den med hänsyn till det väntade deltagarantalet, den utvalda platsen och tiden för sammankomsten samt de anordningar som avses förekomma kan antas äga rum utan fara för ordning och säkerhet eller för trafiken. Lag (2010:515).”

Om det kommer så mycket människor så att det kan anses störa ordningen så uppmanas sammankomsten att upplösas och alla kan i lugn och ro ta sina flygblad och på eget bevåg dela ut flygblad på staden. Till nästa manifestation kan den som är värd söka tillstånd för att genomföra en större manifestation.

Kampanjen går helt i linje med svensk lagstiftning och det finns ingen risk för familjer med barn att delta. För hela kampanjen står vårt juridiska ombud Emil S. L. som arrangör och frågor och problem som uppstår kan skickas till oss. 

vakenträff

Gå med i vårt nätverk, träffa nya vakna vänner och få hjälp att starta en egen oberoende cirkel.

Delta i att skapa fraktala samarbeten mellan olika cirklar och utveckla en gemensam plan.

Träffa andra vakna i vår telegramkanal på t.me/sannfrihet/

Skriv under vakenmanifestet och gå med i nätverket.