Vi skapar Sann Frihet i Sverige

Det har varit ovanliga år. Samhället genomgår en enorm metamorf och förändring händer på alla plan. Samtidigt som omvärlden verkar falla käpprätt ned i det fördunkla så sker en omvänd utveckling i mångas liv. För de som nu vågar stå upp för sanning och istället för att falla ned, väljer att gå ut i världen […]

Fortsätt läsa

Suveränitet, Folkråd och Folkdomstolar

Dessa skrivelser är skapade för att ge en förståelse för hur vi kan skapa fraktala folkråd och hävda vår suveränitet. Detta är grunden till att skapa folkdomstolar och andra organisationer. Dessa texter är exempel och är öppna för förändring och förslag. Konstitutionen för Suveränitet och Naturlig Lag Alla delar av ett system är lika viktiga […]

Fortsätt läsa

Tillägg och förändringar av Vakenmanifestet samt hemsida

Vakenmanifestet.se skall endast användas för att tillgodose information, underlätta för medlemmar att hitta varandra och annonsera ut möten. Vakenmanifestet är ett eget projekt utan direkt koppling till någon organisation. För att lägga till eller göra ändringar på vakenmanifestet.se och dess hemsida så beslutas det genom fraktalråd där medlemmar får delta. När antalet underskrifter av manifestet […]

Fortsätt läsa

Varför vakenmanifestet är viktigt

Över hela världen växer en ny rörelse fram av människor som vaknat upp till förståelsen att vi har blivit förda bakom ljuset av massmedia och regeringar. Denna rörelse växer snabbt och består av tusentals olika grupper med hundratusentals individer som regelbundet genomför möten, manifestationer och demonstrationer. Idag är denna rörelse helt organiskt uppbyggd och består […]

Fortsätt läsa

Fraktala Folkråd

Fraktala folkråd är ett sätt att skapa effektiva beslutsfattande råd Fraktala folkråd möjliggör folkstyrda, självständiga, decentraliserade och suveräna organisationer som är effektiva och enkla att underhålla. Den frakta modellen ger alla medlemmar möjlighet att uttrycka åsikter och hitta gemensamma mål. Den fraktala strukturer är nyckeln till att skapa förändringar i dagens samhälle. Fraktala strukturer är […]

Fortsätt läsa

Uppförandekod

För att säkerställa att våra manifestationer kan genomföras på ett bra sätt så har vi skapat en uppförandekod. Vänlighet och ödmjukhet Alla deltagare bör göra sitt yttersta för att skapa en varm och trygg atmosfär i enlighet med vakenmanifestet. Vi behandlar alltid alla vi möter med kärlek, vänlighet, heder och respekt i alla lägen. Självklar […]

Fortsätt läsa

En praktisk guide till Vakenmanifestet

Vakenmanifestet ger en stabil grund för att väcka människor. Det belyser de viktigaste samhällsfrågorna och har ett tydligt mål. Om du håller med om de punkter som det tar upp så kan du använda dig av det för att sprida kunskap om vad som händer i världen och vara med och skapa en bättre framtid. […]

Fortsätt läsa

Flygblad

Vi lägger in flygblad och annat informationsmaterial här. VARFÖR TROR MÅNGA ATT COVID-19 ANVÄNDS SOM ETT VERKTYG FÖR KONTROLL? Ladda ned i färg a, b; svartvit a, b. Över hela världen ser vi ett tydligt mönster: Demokratiska rättigheter upplöses p.g.a. epidemi. Obligatorisk vaccinering införs för att arbeta, studera eller nyttja samhällstjänster. Opposition mot samhällsutvecklingen censureras […]

Fortsätt läsa

Vakenmanifestet

Ett Manifest för Enat Uppvaknande och Sann Frihet Vakenmanifestet är ett levande dokument som kommer att byggas på och utvecklas. Dokumentet består av fyra distinkta frågeställningar som ger en heltäckande förståelse av vår situation och utgör en strategi som vi kan ena oss bakom och agera utefter. Alla punkter är prioriterade efter hur viktiga de […]

Fortsätt läsa

The four strategic questions

A Strategic Overview is a map of the current situation that will help you to create a common strategy and plan for how you can act together. You can begin to make a strategic overview by yourself and then share it with others. As more people formulate their vision you can merge your overviews to […]

Fortsätt läsa