Sök bidrag till projekt för Sann Frihet

Sök bidrag – Vaken projektplan

För att uppmuntra genomförandet av positiva projekt och socialt företagande så har vi skapat en struktur för att delta under sann frihets nätverk.

Vaken Projektplan

Alla projekt som skall ansöka för att vara delaktiga måste göra en presentation som innehåller utgiftskalkyl samt förväntat resultat. Dessa resultat och kalkyler kommer sedan att granskas av nätverket.

Det skall vara tydligt hur stor andel som skall gå till gemensamma fasta omkostnader, omkostnader för personlig utrustning, omkostnader för gemensam utrustning, omkostnader för kost och logi samt omkostnader för förbrukningsmaterial.

Om projektet går i vinst/är vinstdrivande så skall även vinsten användas enligt samma princip.

Ersättning för arbete skall inte överstiga ett basbelopp (ca: 400 kr per timme + moms)
Utlägg för personlig utrustning bör inte heller överstiga ett basbelopp per timme. (Telefonabonnemang, datorer, arbetskläder).

Företag som är med i nätverket måste följa dessa principer. Företaget får inte gå med vinst utan endast använda medel för löner och utgifter samt investeringar.

Pengar kan sökas antingen genom bidrag eller genom lån med gynnsamma villkor. (Fast ränta och maximalt en fördubbling av investerat belopp.)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *