Tillägg och förändringar av Vakenmanifestet samt hemsida

Vakenmanifestet.se skall endast användas för att tillgodose information, underlätta för medlemmar att hitta varandra och annonsera ut möten. Vakenmanifestet är ett eget projekt utan direkt koppling till någon organisation. För att lägga till eller göra ändringar på vakenmanifestet.se och dess hemsida så beslutas det genom fraktalråd där medlemmar får delta.

När antalet underskrifter av manifestet uppgår till 200 personer så kommer vi att utannonsera ett fraktalråd där vi kommer att diskutera och göra beslut i 1) Förändringar på vakenmanifestet.se. 2) Förändringar på hemsidan. 3) Förslag på gemensam aktion.

Hemsidan och administration sköts av organisationen Sann Frihet som även tagit fram manifestet i sin ursprungliga form. Sann Frihet agerar som förtroendevald för att säkerställa att projektet kan genomföras. Sann frihet genomför ändringarna i manifestet och på hemsidan i enlighet med folkråden. Sann Frihet avser att erbjuda material för studiecirklar, föreläsningar, stöd för nystartade grupper och decentraliserade plattformar på egen hemsida sannfrihet.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *