Varför vakenmanifestet är viktigt

Över hela världen växer en ny rörelse fram av människor som vaknat upp till förståelsen att vi har blivit förda bakom ljuset av massmedia och regeringar. Denna rörelse växer snabbt och består av tusentals olika grupper med hundratusentals individer som regelbundet genomför möten, manifestationer och demonstrationer.

Idag är denna rörelse helt organiskt uppbyggd och består av allas bidrag baserat på deras egna förståelse. Man kan se att det finns en bred gemensam förståelse som binder denna rörelse samman, men det finns även många extrema idéer som inte representerar gruppen. Vi antar att många av dessa spår är skapade och underhålls av infiltratörer och används för att skapa negativ publicitet i massmedia i syfte att diskreditera vår folkrörelse.

Vakenmanifestet löser detta problem genom att just definiera den grundläggande förståelsen som vi delar så att vi tydligt kan visa vilka vi är. Genom att skriva under manifestet och hjälpa att sprida dess ståndpunkt så skapar vi en tydlig, och positiv identitet som blir svår att snedvinkla. Det betyder inte att vi alla ska tro på exakt samma saker, utan att vi kan komma överens om vad som är absolut viktigast just nu och agera med gemensam kraft för att göra dessa punkter synliga.

För att få stor genomslagskraft och kunna bygga upp ett bättre samhälle så måste vi organisera oss. Problemet är att en centraliserad rörelse lätt kan infiltreras och kontrollerad. På så vis skapas en kontrollerad opposition som i slutändan använder rörelsen i sitt eget syfte.

Vakenmanifestet styrs inte av någon grupp som kan infiltreras eller korrumperas. Istället så skapas och byggs det ut genom en metodik som är helt decentraliserad och oberoende av ledning. Det sker genom fraktala folkråd, som är en stabil grund till att skapa lokala oberoende grupper, handelsplattformar och i förlängningen – ett nytt samhälle.

Vakenmanifestet ger oss en gemensam strategi för att nå våra mål.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *