Uppförandekod

För att säkerställa att våra manifestationer kan genomföras på ett bra sätt så har vi skapat en uppförandekod.


Vänlighet och ödmjukhet

Alla deltagare bör göra sitt yttersta för att skapa en varm och trygg atmosfär i enlighet med vakenmanifestet. Vi behandlar alltid alla vi möter med kärlek, vänlighet, heder och respekt i alla lägen. Självklar gäller de även personer med andra åsikter. Detta skall ses som en styrka, där vi står upp för våra ideal, samtidigt som vi inte böjer oss för någon. Ingen typ av våld, varken verbal, fysisk eller av egendom är accepterad. 

Entydigt Budskap

Alla manifestationer måste vara tydliga med att vara separata från andra budskap, religioner och filosofier. Detta gäller särskilt de grupperingar som vi ofta associeras med av massmedia som rasister, nationalister, extremhögern, extremvänster, terrorister, bedragare, samt konspirationsteoretiker. Plakat och informationsblad som medtages till manifestationer organiserade under vakenmanifestets flagg måste ha stöd av minst fem andra deltagare. Om någon deltagare vid en manifestation anser att ett budskap inte går i enlighet med vakenmanifestets principer så bör det omedelbart tas bort tills dess att fem andra deltagare ger sitt uttryckta stöd för det. Om det uppstår oenighet kan detta behandlas vid nästkommande lokalmöte.

Agera för enhet

Vi arbetar för att ena Sveriges folk i en rörelse för sann frihet. Därför anklagar vi inga andra partier eller rörelser även om vi anser att de har en felaktig förståelse. Vi anklagar heller inte andra personer inom sanningsrörelsen för att vara sabotörer eller agenter. Detta undviker konflikter och långdragna energikrävande argumentationer.

Positivt budskap

Genom att ha en huvudsaklig fokus på vår vision och vår plan så håller vi ett positivt fokus. Det hjälper oss att skapa en glädjefull och hoppingivande rörelse. Att söndra och härska är ett vanligt knep från infiltratörer som vi måste undvika.

Ordning och Säkerhet

Om någon deltagare vid ett event bryter mot ordningen så skall den få en muntlig tillsägelse. Om det händer upprepade gånger skall en grupp av fem personer samtala med personen. Vid ytterligare störande av ordningen ombeds personen lämna platsen och kan som sista utväg föras bort från platsen.

Medborgararresteringar, samt självförsvar skall genomföras om situationen anses vara farlig för andra och att en insats bedöms nödvändig. Alla insatser skall ske med minimalt våld och alltid syfta till allas säkerhet. En grupp på fem personer bör vara eniga om att en insats behövs och utfärda den i samtycke.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *