Fraktala Folkråd

Fraktala folkråd är ett sätt att skapa effektiva beslutsfattande råd Fraktala folkråd möjliggör folkstyrda, självständiga, decentraliserade och suveräna organisationer som är effektiva och enkla att underhålla. Den frakta modellen ger alla medlemmar möjlighet att uttrycka åsikter och hitta gemensamma mål. Den fraktala strukturer är nyckeln till att skapa förändringar i dagens samhälle. Fraktala strukturer är … Fortsätt läsa Fraktala Folkråd