En praktisk guide till Vakenmanifestet

Vakenmanifestet ger en stabil grund för att väcka människor. Det belyser de viktigaste samhällsfrågorna och har ett tydligt mål. Om du håller med om de punkter som det tar upp så kan du använda dig av det för att sprida kunskap om vad som händer i världen och vara med och skapa en bättre framtid.

Skriv Under Vakenmanifestet

På vakenmanifestet.se kan underteckna manifestet genom att ange namn, epost och din ort. Du kommer senare via hemsidan se var det finns andra som är intresserade och var det finns aktiva grupper. Du kan vara anonym om du vill. Du kan även visa ditt stöd som en organisation eller grupp.

Träffar

Om det inte finns någon grupp på din ort så kan du skapa en fast träffpunkt i ditt område. Den kan vara en träff på ett café, restaurang, park eller hemma hos någon. På dessa träffar kan ni möta människor med liknande tankar och prata om vad som helst. Om du redan är med i en grupp med vakna människor så kan det vara en bra grund för att bilda en grupp. Kontakta oss för att få hjälp att starta en grupp och vara med på hemsidan.

Manifestation

När ni har en grupp så kan ni planera in en manifestation. Det kan räcka med att vara bara två för att börja. Beställ flygblad genom att kontakta oss eller skriv ut de själva. Ni kan sedan gå runt på staden eller samlas på ett torg och dela ut flygbladen. Att kombinera det med dans, sång och konst är alltid uppskattat. Gör det gärna till ett regelbundet event så det är lätt att planera och genomföra. Var tydlig med att hålla er till de frågor som manifestet tar upp så att vi har en tydlig inriktning.

Fraktalmöte

För att skapa mer struktur och planering kan ni ha ett fraktalt möte i er grupp. Principen är enkel. Ha en tydlig fråga för mötet. Dela in gruppen i mindre grupper om max 7 personer. Sätt er ned i en cirkel på marken, eller runt ett bord och låt en person prata i taget. Låt ordet gå runt så alla får prata. Om ni har flera grupper så kan en person från verge grupp presentera de viktigaste punkterna så alla får höra. En bra grund är att ni skapar ert eget manifest uppbyggt på samma sätt som vakenmanifestet genom att besvara samma fyra frågor.

Fraktalråd

När det finns många grupper så kan de alla gå samman och vi kan ha större träffar både på lokala orter samt online. Där kan vi även ta fram nya frågeställningar som lokalgrupperna kan diskutera och lyfta fram nya förslag runt. Vi kommer att annonsera ut fraktalråd till alla medlemmar och hålla dem regelbundet. På så sätt kan rörelsen utvecklas och skapa nya planer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *