Flygblad

Vi lägger in flygblad och annat informationsmaterial här.VARFÖR TROR MÅNGA ATT COVID-19 ANVÄNDS SOM ETT VERKTYG FÖR KONTROLL?

Ladda ned i färg a, b; svartvit a, b.

Över hela världen ser vi ett tydligt mönster: Demokratiska rättigheter upplöses p.g.a. epidemi. Obligatorisk vaccinering införs för att arbeta, studera eller nyttja samhällstjänster. Opposition mot samhällsutvecklingen censureras från massmedia och Internet. Alternativa behandlingar för covid-19 förbjuds. Medelklassens tillgångar övergår till överklassen.

Många frågar sig om detta i själva verket är en global statskupp där FN, IMF, WEF, WHO och andra globala intressen tar makten. Kommer denna “pandemi” vara permanent? Är tiden av demokratiska rättigheter slut? Är vi på väg in i ett kontrollsystem? Är detta den slutgiltiga lösningen på “klimat” och “överbefolkningsproblemet”?

Vi har ett stort problem. Mycket större än det som orsakats av covid-19. Frihet är någonting som måste försvaras, annars förlorar vi den.

Vår demokrati har långsamt försvagats och vi måste skapa ett nytt system. Ett system som styrs av oss. Folket.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *